Tomtmark invid ån vid Eriksvägen i Malax till salu!

En tomt på detaljplanområde till salu invid Eriksvägen i Yttermalax.

Belägen vid Eriksvägen, mot ån. Består av 1.421 m2. AP, kvartersområde för småhus, byggrätt 20 % av arealen.

Ge anbud på tomten.

Plan Detaljplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår inte.