Tomtmark i Malax till salu!

Två tomter på detaljplanområde till salu i vid Eriksvägen i Yttermalax.

Tomt 1: Belägen invid Köpingsvägen-Eriksvägen. Består av 1.379 m2. AO, kvartersområde för fristående småhus, byggrätt 15 % av arealen.

Tomt 2: Belägen vid Eriksvägen, mot ån. Består av 1.421 m2. AP, kvartersområde för småhus, byggrätt 20 % av arealen.

Anbud kan ges tomtvis eller för båda tomterna. Specificera ditt anbud.

Plan Detaljplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.