Fastigheter mitt i centrala Petalax säljs.

Anbud ges fastighetsvis eller för båda fastigheterna gemensamt.

 

Fastigheterna Kvarnbo 13:74 och Kvarnbo II 13:130 ligger intill varandra och alldeles intill Petalaxvägen och Långbackvägen med Petalaxån som sin närmaste granne mitt i centrum av Petalax.

Fastigheten Kvarnbo 13:74 består av 3900 m2 och Kvarnbo II 13:130 består av 3183 m2.

På fastigheten Kvarnbo 13:74 har i tiderna funnits en gammal såg.

I nuvarande Petalax Delgeneralplan, 1.12.2001 har fastigheterna benämningen AT (Område för bycentrum). Revidering av planen är på gång och i nya planen föreslås fastigheterna få beteckningen M (Jord- och skogsbruksdominerat område). 

Ge anbud för fastigheterna!

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Nej