Fin tomt vid Storbackvägen i Övermalax med möjligheter att bygga småhus säljs.

Besök gärna objektet, ifall ni vill ha visning ta kontakt.

Ge anbud för objektet!

Fastigheten består av 3.900 m2. På fastigheten finns en gammal stuga och uthus. Stugan (8x8 m, omfattande 1 r + kök) har stått obebodd i åratal och är så gott som obeboelig. Uthuset är i rätt bra skick på 14x5,60 meter med plåttak.

Fastigheten ingår i Ytter- och Övermalax Delgeneralplan - 18.5.2017 § 37 och har beteckningen AT.

 

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdraget.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.