Tomt med byggrätt på totalt 369 m2 och uthus, centralt beläget, till salu. El- och vattenanslutning finns. Ge anbud!

Plan Detaljplan » Ytterligare information

Detaljplan och generalplan.

Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Nej
Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.