• tomtmark med 2 byggrätter invid Vettmossvägen 90 i Närpes
  • stödberättigad åkermark

Återstoden av fastigheten säljs. Återstoden består av både byggrätter och åkermark, och finns invid Vettmossvägen i Närpes.

På fastigheten finns enligt delgeneralplan för Närpes ådal inplanerat 2 byggplatser. Byggplatsens exploateringstal får utgöra högst 25 % av byggplatsens areal, varvid bostadsbyggnads exploateringstal får utgöra högst 15 %. Byggplatserna är inte värderade. Ge anbud för byggplatserna, ca 0,7 ha.

På fastigheten finns också, delvis på byggplatsernas område dvs 0,8 ha (består av ca 0,3 ha skogsmark och ca 0,5 ha stödberättigad åkermark) samt andra sidan bäcken ca 1,1 ha stödberättigad åkermark, totalt ca 1,6 ha stödberättigad åkermark. Stöden medföljer köpet. Åkermarken är inte värderad.

Ge anbud för åkermarken och byggplatserna. Objektet säljs som en helhet!

 

Plan Detaljplan » Ytterligare information

Närpes ådalens delgeneralplan

Strandbyggnadsrätt Ja » Ytterligare information

2 byggplatser

Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.