Del av fastigheten Nykvist 1:130 säljs.

En mycket fin tomt med byggrätt för fritidsbostad, djup strand och med lite skogmark runtomkring, invid Jossängsvägen i Oxkangar i Vörå. 

Skogsmarken är oplanterad.

Ge anbud!

 

Plan Strandplan » Ytterligare information

Generalplan och stranddetaljplan.

Strandbyggnadsrätt Nej
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår