Hela fastigheten bestående av 5,81 ha skogsmark med byggrätt för fritidsbostad vid Jerusalemsvägen i Vilkmo säljs mot anbud.

Vägen är stängd med bom, promenadavstånd till fastigheten några hundra meter.

Obs! Stugan som syns på bilden tillhör inte denna fastighet!

Plan Generalplan
Strandbyggnadsrätt Ja
Nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar Nej
Inteckningar och begränsningar Nej
Vägrätt Ja » Ytterligare information

Se fastighetsregisterutdrag.

Andel i samfällda områden Ja » Ytterligare information

Ingår.