Vapaa-ajan tontti kirkasvetisen Vanajajärven rannalla, rakennusoikeus 180 m2. Tie perille (Huuhkajavuorentie), tontti sijaitsee Hankasalmen kunnassa hyvin lähellä Pieksämäen kaupungin rajaa. 

Vapaa-ajan tontti kirkasvetisen Vanajajärven rannalla, rakennusoikeus 180 m2. Tie perille (Huuhkajavuorentie), tontti sijaitsee Hankasalmen kunnassa hyvin lähellä Pieksämäen kaupungin rajaa. Kohteen virallinen osoite on Kivisentie 474, 77140 Hankasalmi, mutta se sijaitsee kuitenkin Huuhkajavuorentien päässä. 

Paikka on luonnonkaunis, kuusivaltaista puustoa kasvava rakentamaton tontti. Maapohja on rehevää ja paikoin kivistä. Ranta on hiekkapohjainen ja vesi matalaa aivan rannan tuntumassa, mutta Vanaja syvenee melko jyrkästi rannasta poispäin mentäessä. 

Katso lisätietoja oheisista kaavoitustiedoista, muista liitetiedoista ja linkeistä sekä valokuvista (otettu 20.8.2019). 

Ostotarjouksen rahasumma voi olla myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Tarjoukset kirjallisesti/sähköisesti välittäjälle:  ​a) tämän sivuston tarjouslinkin kautta,  b) sähköpostitse: henrik.roschier(at)metsatilat.fi tai  c) kirjallisesti osoitteeseen: Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Seunalantie 1, 76850 Naarajärvi. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Saarisen ranta-asemakaava (KESU/37/63/2001) ja Armisveden ja ympäristön rantayleiskaava (KESU/1/423/2004). Ks. oheiset liitteet kiinteistörekisteriote ja kaavaote sekä alla kohta "rantarakentamisoikeus". Lisätietoja Hankasalmen kunnan teknisestä toimesta: https://www.hankasalmi.fi/kaavoitus-ja-tontit/asuminen/kaavoitus-ja-tontit

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteella on n. 80 m Vanaja-järven rantaviivaa. Saarisen ranta-asemakaavassa on osoitettu yksi vapaa-ajan rakennuspaikka (RA) 180 m2. Ks. oheinen kaavaote (Siikaranta näkyy kartassa kohdassa RA6 / tontti 2). Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Tässä kaavamääräykset: "Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asuinrakennuksen, erillisen saunarakennuksen ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 m2. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I ja ne on oltava julkisivuiltaan puuta. Rakennuspaikat tulee suunnitella ja toteuttaa ympäristö huomioon ottaen. Rakennusten sijoittamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. Vesi-, jätevesi- ja jätehuolto tulee toteuttaa siten, etteivät jäte- ja talousvedet pääse pilaamaan pohjavettä tai vesistöä. RA-rakennuspaikoilla vesikäymälöiden rakentaminen ei ole sallittua. Kuivakäymälät tai vastaavat on sijoitettava vähintään 35 m päähän rannasta eikä käymälävesiä saa päästää vesistöön. Sauna- ja pesuvedet on imeytettävä maahan maasuodattimen, maahan kaivetun hiekkasuodattimen tai pengerretyn hiekkasuodattimen kautta. Imeytysalueen on sijaittava vähintään 25 m päässä rannasta. Rakennuslupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen vesikäymälän rakentamiseen tai imeytysalueen sijoitukseen. Jätehuollossa noudatetaan kunnan jätehuoltosuunnitelmaa. Rakennuspaikkojen rakentamattomille osille tulee alkuperäinen puusto säilyttää. Maanpinnan korkeuden oleellinen muuttaminen (kaivu, louhinta ja täyttäminen) on alueen rakentamattomalla osalla kielletty."

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote: Tieoikeus (Y2003-20234) leveys 10 m, Tieoikeus (000-2014-K22345) leveys 10 m, Tieoikeus (000-2014-K22346) leveys 5 m. Tiemaksu on Kivisentien osalta noin 50-60 eur/v. Huuhkajavuorentiellä ei ole tiekuntaa eikä säännöllisiä tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote: Yhteinen vesialue 77-416-876-2 Pieni Haukilampi, Yhteinen vesialue 77-416-876-3 Niittylampi, Yhteinen maa-alue 77-416-878-6 Myllytontti, Yhteinen vesialue 77-876-3-1 Suoliveden osakaskunta (77-876-3-1, 593-876-10-2).