Kerma-järven rantatontti.

Heinävedellä Viitalahdessa Kerma-järven rantatontti. Tontilla on vanhaa mänty/koivusekametsää oleva virkistyspuusto. Maapohja on kangasmaata ja melko tasainen. Tontilta avautuu näkymä Kerma-järvelle idän suuntaan.  Tontin rajalle on valmis tie. Sähköt ovat kantatilan alueella.

Rakennusoikeus on kaavan mukaan 150 k-m2, joka oikeuttaa yhden lomarakennuksen ja tarpeellisten talousrakennusten rakentamiseen.  Heinäveden kunnassa on käynnissä yleiskaavan muuttaminen, jossa loma-asunnon rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa ympärivuotinen asuinrakennus ja rakennusoikeuden määrä on 250 k-m2. Tontin pohjoispuolella oleva pieni luoto kuuluu kauppaan. 

Tontin rajalla olevan tien päässä on kiinteistön 90-432-2-45 Jortinsaari oikeus Y2003-25748 autojen pitämiseen ja venevalkamaan.

Hintapyyntö on 40 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteella on voimassa yleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaupan kohteelle on kaavassa varattu yhden lomarakennuksen rakennusoikeus 150 k-m2. Heinäveden kunnassa on käynnissä yleiskaavan muuttaminen, jossa loma-asunnon rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa ympärivuotinen asuinrakennus ja rakennusoikeuden määrä on 250 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 90-432-2-45 Jortinsaari oikeus Y2003-25748 autojen pitämiseen ja venevalkamaan. Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistön 90-432-2-45 Jortinsaari 5 m leveä tieoikeus Y2003-25753 ja Viitasaaren metsätien osakkaiden 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K1373

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2005-K25753 Viitasaaren metsätiehen ja myynnissä olevan kiinteistön kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan saa osuuden Viitalahden osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-8-1 pinta-alan suhteessa.