Janakkalan kunnan Rehakan kylässä sijaitseva Tokeenranta -niminen kiinteistö Rn:o 2:1 (kiinteistötunnus 165-425-2-1) Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 0,2385 hehtaaria. Kiinteistö on Joutjärven ranta-asemakaavan mukainen lomarakennuspaikka.

Joutjärven etelärannalle sijoittuva lomarakennuspaikka. Ranta aukeaa pohjoiseen – koilliseen. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 80 k-m2.  Ranta on matalahko ja kivipohjainen.

Yhdelle kaava-alueen tonteista rakentaminen suunnitelmissa, jolloin muun muassa tien jatkaminen tulee selvitettäväksi. Nyt mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa esim. tie- ja sähköasioita kimpassa.

Tarjoukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava. Kaavamerkintä RA-8.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

80 k-m2

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet Kulkuyhteys asemakaava-alueella Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote liitteenä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä