Jokioisten ja Forssan rajalla sijaitseva noin 4,5 hehtaarin määräala. Tontti on yleiskaavassa määritetty teollisuusalueeksi ja naapureina on toimivia teollisia yrityksiä. Kiinteistö rajoittuu suoraan Forssantiehen ja Kurikkamäentie rajaa tonttia itäsivulla. Matkaa 10-tielle noin 1,7 km.
Palsta on tällä hetkellä hyväkasvuista metsämaata. Pääosa alasta on noin 6-7 metriä pitkää koivikkoa, 1,4 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä T (teollisuusalue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kurikkamäentie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu Forssantiehen, kulku Kurikkamäentien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 169-408-876-1 2) Yhteinen maa-alue 169-408-878-1 KUOPPAPAIKKA 3) Yhteinen maa-alue 169-408-878-2 MUTA- JA KUIVIKEPALSTA