Harvoin tarjolla! Hyvällä paikalla Pöykyntien ja Laulajantien risteyksessä Muuratjärven rantaan noin 140 metrin matkalta rajoittuva yleiskaavassa oleva OKT-tontti.

Tontilla 1960-luvun lopulla rakennettu huonokuntoinen rantasauna (noin 10 m2) ja purkukuntoinen aittarakennus. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 300 k-m2, jossa mukana jo olemassa olevat vanhat rakennukset. Tontin pinta-ala on noin 1,0 ha, jossa vesialuetta arviolta noin 0,1-0,15 ha. Pinta-alat eivät ole aivan tarkkoja, koska tilasta on myyty viime vuonna tien toisella puolella oleva vielä erottamaton määräala, joka on vielä lohkomatta tilasta erilleen. Vesijohto-, viemäri- ja sähköliittymä tontin vieressä.

Jyväskylään matkaa noin 25 km. Tikkalan keskustaan matkaa reilut 2 km, jossa uusi koulu ja päiväkoti.

Tarjoukset 4.7.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tikkalan osayleiskaava (ks. lisätietolinkit).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tontille on osayleiskaavaan varattu erillispientaloasumiseen (AO) Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen, enintään II-kerroksisen asuinrakennuksen, erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 600 kem². Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella rantaalueella saa kuitenkin rakentaa siten, että 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta rakennusoikeus on enintään 300 kem². Uuden asuinrakennuksen vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 50 metriä. Erillinen saunarakennus, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², voidaan sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (ks. lisätietolinkit, kaavakartta ja kaavamerkinnät).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeusrasitteet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu Pöykyntiestä noin 38 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Muuramen osakaskunnan yhteinen vesialue 500-876-5-2 (ks. kiinteistörekisteriote. Huom! koko tila).