Kemijärvellä Pyhätunturin lähellä useamman rakennuspaikan rantaosa yleiskaava-alue jolle mahdollista rakentaa useampi vapaa-ajan rakennus.
Kiinteistö sijaitsee molemmin puolin Pyhätunturin tietä. Matkaa Pyhätunturin keskukseen n. 5,0 km

 

Kaavan mukaan mahdollisuus rakentaa jopa 16 loma-asuntoa. Maaperä tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Maaperä hyvin vettä läpäisevää karkeaa tai karkeaa/hienojakoista kivennäismaata.
Puusto pääosin järeää mäntyä. Osin nuorta taimikkoa alikasvoksena.
Vedenottamo lähellä sekä valaistu latu kiinteistön etelärajalla. Kiinteistöllä ei rakennuksia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Vuostimojärvi-Tunturikylän rantaosayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kts. kaavamääräykset

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rajoittuu yleiseen tiehen. Kaavateitä ei rakennettu

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kemijärven yhteismetsäosuus 0,0017