Kemijärvellä hyvärantainen rantatontti lähellä Suomua.
Tieyhteys lähelle.
Yleiskaavan mukaan rakentamisoikeus.
TEE TARJOUS !

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Rakentamismahdollisuus. Kts. Liitetiedostot

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kts yleiskaava liite

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts KTR ote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts KTR kartta jossa merkitty tielinjaus, merkillä 1

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet jakokunnan vesialueisiin ja maa-alueisiin