Iso rantatontti Hangasjärven rannalla Kouvolan Valkealassa. Tontinpinta-ala on 11 000 m2 (1,1 ha).

Tontille on Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa määritetty yksi rakennusoikeus loma-asunnolle. Rakennusoikeus tontilla on 150 m2 (rakennusten yhteenlaskettu kerros-m2). Ladattavissa aineistoissa on kaavakartta ja tarkemmat kaavaselitteet.

Tontilla on kiinteistörekisterissä tieoikeus, mutta tietä tontille ei ole rakennettu. Uutta tietä joutuisi rakentamaan n. 600 m, jotta olisi tie perille asti.

Kohteeseen voi käydä tutustumassa omatoimisesti. Kohde on merkitty maastoon oransseilla nauhoilla suuntaa-antavasti, jotta kohteeseen tutustuminen olisi helpompaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Etelä-Valkealan rantayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla on yksi yleiskaavan mukainen rakennuspaikka loma-asunnolle. Rakennusoikeus 150 m2. Tarkemmin liitteenä olevassa kaavakartassa ja kaavaselitteessä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin vesialueisiin.