Erittäin puustoinen pieni metsätila/ tontti Kahintien varrella Joutsenon Parjalassa.

Kahintien varrella puustoinen mäntytukkivaltainen tila. Tilan pintala-ala on n. 1,6 hehtaaria, josta noin 10 % on tiealuetta (vrt. karttaote).

Kahintien reunassa kulkee Karjalaisenkylän vesiosuuskunnan vesi- ja jatevesiputkilinja (liittymämaksut liite).

Rakennushanke vaatii suunnittelutarveratkaisun ”pohjalle” mitä sitten aikookin rakentaa (koska alueella ei ole kaavaa, jossa olisi määritelty mitä saa rakentaa ja mikä on rakennusoikeus) ja toki myös rakennusluvan.

Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa kohteeseen.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Hanke vaatii suunnittelutarveratkaisun ”pohjalle” mitä sitten aikookin rakentaa (koska alueella ei ole kaavaa, jossa olisi määritelty mitä saa rakentaa ja mikä on rakennusoikeus) ja toki myös rakennusluvan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita, viemärijohto, talousveden johtaminen ja sähköjohto. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kahintie kulkee osittain palstaa pitkin. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole