Noin 0,5 hehtaarin suuruinen 1 rantatontti (määräala) Kivijärven rannalla!

Noin 0,5 hehtaarin suuruinen 1 rantatontti (määräala) Kivijärven rannalla.  Ranta aukeaa pohjoiseen. Kovapohjainen rapakiviranta.
Rakennuspaikalle saa sijoittaa:
-kaksi loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 130 kerros-m2 ja muita talousrakennuksia.
Saunan enimmäiskoko on 30 kerros-m2. Toisen loma-asunnon enimmäiskoko on 30 kerros-m2.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 180 kerros-m2 ja rakennusten enimmäislukumäärä viisi. (tarkemmin kaavakarttaote ja kaavamääräykset, liite)

Kohteeseen voi käydä tutustumassa ominpäin!

Tilan rantapyykki nro 8 merkitty kuitunauhalla.
(tarkempi rajaus lohkomisessa kaavakartan mukaisesti rannan osalta ja lisäalue merkitty sinisellä kaavakarttaan.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (416-170400-17). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 17.4.2000 2) Yleiskaava (416-15122014). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 15.12.2014.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka. Tarkemmin kaavakarttaote ja kaavamääräykset (liite)

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessa: Yhteinen vesialue 416-876-3-0 Uiminniemen osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite).