Lempäälässä hyvä haja-asutusalueen omakotitontti vain noin 7 km Lempäälän keskustasta. Tontille on myönnetty kesällä 2017 suunnittelutarveratkaisulla rakennusoikeutta 300 kem2 kaksikerroksiselle yksiasuntoiselle asuinrakennukselle ja 60 kem2 suuruiselle yksikerroksiselle talousrakennukselle.
Tontti on pääosin vanhaa peltoa ja osin metsää.
Tontin koko noin 4400 m2. Kiinteistö muodotuu kahdesta erillisestä palstasta, joista toinen on vanhan ysitien varressa ja sillä sijaitsee arvoton, heikkokuntoinen vanha hirsinen asuinrakennus. Uuden asuinrakennuksen rakennusoikeus on kiinteistön toisellä palstalla, joka sijaitsee Riitiäläntien läheisyydessä.
Kiinteistön molempien palstojen kokonaispinta-ala on yhteensä 6930m2. 
Vanha, Ysitien varressa sijaitseva hirsinen asuinrakennus on heikkokuntoinen ja sille ei kaupassa lasketa arvoa. Suunnittelutarveratkaisun ehtojen mukaan Museovirasto on tarkistanut rakennuksen ja suosittelee sen säilyttämistä, kunnostusvelvoitetta ei rakennukselle Museoviraston mukaan kuitenkaan ole.
4400m2:n suuruisen palstan läpi kulkee Lempäälän kunnan vesijohto ja viemärilinja, johon uudet rakennukset on liitettävä. Lisäksi uuden rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa tontin halki kulkevalle vesihuoltolinjalle. Tontille on tieoikeus sille kulkevaa metsätietä pitkin. Viimeinen 20 metriä tiepohjaa menee vesijohtolinja reunaa (ks liitekartta).
Sähköliittymän ja vesihuollon liittymien hintatiedot lisätään esitteseen pian.

Tälle tontille pääsee rakentamaan vaikka heti!
 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tontin ympäristö on pääosin M-aluetta (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tontin halki kulkee vesihuoltolinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kohde myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet on järjestelty uudellen naapurimaanomistajien kanssa, tietoimitus haussa maanmittauslaitokselta asian kirjaamiseksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiitneistöllä on osuuksia yhteisiin, ks. kiinteistörekisteriote