Leppävirralla Paukarlahdessa Melasenrannan alueella 1,4 ha:n omakotitalotontti. Yleiskaavatontille saa rakentaa yksi tai kaksikerroksisen asuinrakennuksen, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m2 josta määrästä vähintään 30% on varattava talousrakennuksia varten. Sähkölinja, vesijohto ja paineviemäri ovat noin 30 m päässä tontin rajasta. Tontin puusto on hoitamatonta kuusen taimikkoa. Tontti on loivasti tietä kohtin laskeutuvassa rintessä. Tontilta on välimatkaa Vt5 reunaan noin 350 m. Tontilta suoraan itäänpäin on luonnonsuojelualue jossa on vanhaa sekametsää. Tontin rajalle on tieyhteys ja tieoikeus mutta ei ole kääntöpaikkaa autoille eikä tie ole henkilöautolla läpiajo kelpoinen. Ranta on lähimmillään noin 150 metrin päässä tontin rajasta.

Samalla myyjällä samalta alueelta on myynnissä toinenkin tontti (tämän tontin rajalla). Tarjouksen voi tehdä myös molemmista tonteista.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala on kaavassa varattu rakennuspaikaksi ja M-alueeksi (maa- ja metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella ei ole omaa rantaa

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa Kovisevan yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2006-K35056)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa Kovisevan yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2006-K35056)

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla määräalalla on tieoikeus 000-2006-K35056 Kohisevan yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Konttilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-425-876-2 pinta-alan suhteessa.