Erittäin kirkasvetisen Herajärven Isosaaressa sijaitseva Loikaanmäki- nimiseen tilaan liittyvä erillinen saaripalsta, jolle on yleiskaavaan merkitty yksi, yhteensä 180 m2 suuruinen rantarakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen.

Koko palstalla on vahva, varttunut kasvatusmetsikkö, jolla puuta yhteensä n. 500 m3.  Rakennuspaikka on erittäin hyvä; ranta on hiekkaa ja kalliota. Saaritontin etsijälle erinomainen kohde.

Kohde myydään siitä saatavien tarjousten perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden joko hyväksyä tai hylätä siitä saamansa tarjoukset.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Määräala sijaitsee yleiskaava-alueella ja sille on kaavaan merkitty yksi rantarakennusoikeus vapaa-ajan asunnolle.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavaan merkitty rakennuspaikka sijaitsee palstan itäreunassa ja ranta avautuu suoraan etelään. Rakennusoikeutta on yhteensä 180 m2, eli enintään 100 m2 suuruiselle päärakennukselle, ja 30 m2 suuruisille vierasmajalle (eli aittarakennukselle), rantasaunalle ja talousrakennukselle, mutta kuitenkin kaikille rakennuksille yhteensä enintään 180 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalaa ei rasita mitkään kiinteistörasittet pl. yleiskaavan kavamääräykset rakentamisesta ja rantametsän käsittelystä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään vapaana kaikista kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on tie- ja venevalkamaoikeudet, jotka rasittavat kiinteistöä Anttila (441-463-4-381), mutta myös veneenpito-oikeus Toitinlahden venesatamassa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden emätilan osuksista Lakkalan osakaskunnanyhteiseen vesialueesee, sekä yhteiseen rekisteröityyn maa-alueeseen441-478-1. Määräalalla on omaa rantaa n. 150 m2.