Metsätila, jolla myös rantarakennusoikeus, Herajärven rannalla Luumäellä.

Hyvin hoidettu n. 10 ha metsätila Luumäellä Herajärven rannalla. Tilalla on Herajärven rantaviivaa n. 100 m ja sillä on myös yleiskaavaan merkitty rantarakennusoikeus ( yhteensä 180 m2) yhdelle vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Tie perille. Rakennuspaikan edustalla on loivasti syvenevä, lapsiystävällinen hiekkaranta.  Rakennuspaikalta on jo valmiiksi puusto poistettu ja hakkuutähteetkin on kerätty pois. Naapurikiinteistöille johtava tie rasittaa tilaa ja nykyinen tielinjaus kulkee juuri rakennuspaikan halki, joten tien linjaus pitäisi siirtää ralennuspaikan kohdalta kauemmas rannasta, eli tonttialueen taakse. Tila sijaitsee Luumäen kuntakeskus Taavetista n. 10 km ja Kouvolan keskustasta n. 45 km päässä. Helsinkiin on n. 2 h ajomatka.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilasta n. 2/3 sijaitsee yleiskaava-alueella ja kaavaan on myös sisällytetty rakennusoikeutta tilalle. (Katso kohta rantarakentamisoikeus)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle on yleiskaavaan merkitty rantarakennusoikeus yhdelle vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Rakennusoikeus jakautuu siten, että päärakennus saa olla enintään 100 m2, vierasmaja (aittarakennus) enintään 30 m2, talousrakennus enintään 30 m2 ja saunarakennus enintään 30 m2. Rakennusten yhteinen kerrosala saa kuitenkin olla vain 180 m2. Katso myös Takamaan kaavakartta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilalla on tierasitteita naapurikiinteistöille ja niistä merkittävin on olemassa oleva tie, joka johtaa tilalla olevan rantarakennuspaikan poikki kolmelle muulle vapaa-ajanasunnolle Toitinlahdessa. Tielinjaus kannattaa tietoimituksella (tai naapureiden kanssa muuten sopien) siirtää kiertämään rakennuspaikka ennen oman vapaa-ajan asunnon rakentamista. Tierasitteet ilmenevät kiinteistörekisteriottesta ja kiinteistön karttaottesta. Tiekunta on järjestäytynyt.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista velkakiinnityksistä ja muista kiinteistörasituksista. Tilan rasitustodistus on tämän myyntiesitten liitteenä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalla on tieoikeudet Kiiontien yksityisen tieosuuskuntaan ja Ristkalliontiehen. Tiemaksuja kertyy vuodessa keskimäärin n. 60 €, josta siis n. 38 € Kiiontiehen ja n. 22 € Ristkalliontiehen. Tieoikeudet ilmenevät tämän myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta ja kiinteistön karttaotteesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Lakkalan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet ilmenevät myyntiesitteen liitteenä olevasta kiinteistörekisteriotteesta.