Yleiskaavan mukainen rantarakentamispaikka Pitkäjärven Sipsaarenselän rannalla. Ranta avautuu kaakkoon. Autotie rakennuspaikan rajalle saakka.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (489-220501-54), tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaisesti kerrosala yhteensä enintään 150 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Saunamäenpolkua pitkin josta oikealle etelän suuntaan rakennuspaikan kulmaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteiseen vesialueeseen 489-409-876-1 Muurikkalan osakaskunta.