Määräalana myytävä rantarakentamispaikka 1 Lapjärven eli Matalajärven rannalla Majaniemessä. Ranta avautuu länteen. Tie on valmiina määräalan reunaan saakka. Sähköliittymän liittymismaksu on 4090 € vyöhykehinnoitteluun perustuvana (3 x 25 A).

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 489-220501-54, tullut voimaan 1.7.2001.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mokoniementie-Ojansuunpolku

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuuden yhteiseen vesialueeseen 489-407-876-1 Lapjärven osakaskunta.