Iso-Vuolinko järven rantaan rajoittuva omarantainen rantarakennuspaikka, Rytkösentie 13, 50600 MIKKELI. Hyvä kovapohjainen ranta.Kaavamerkintä A. Kiinteistöllä on aitta ja varastorakennus ja vanhoja porrasrakennelmia.Kiinteistö Onkilahti 491-411-14-49, lisäksi myyjä lohkoo kiinteistöstä Kuuskallio 491-411-1-101 noin 2000m2, joka liitetään myyjän kustannuksella rantakiinteistöön Onkilahti. Myytävän kiinteistön pinta-ala on noin 0,6738 ha. Pyydetään tarjouksia 5.7 15.00 mennessä. Kohteesta voi tarjota hintapyyntöä vähemmän tai hintapyyntöä enemmän. Ostaja voi tarjota ostettavaksi myös molempia kiinteistöjä kokonaisuudessaan. Myyjä päättää 5.7 jälkeen, myydäänkö kiinteistöt Onkilahti ja eri kohteena myynnissä oleva Kuuskallio metsätila yhdellä kaupalla vai useammalla kaupalla eri ostajille. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamerkintä A, Arviolta kesäkuussa 2019 tehtävän lohkomisen jälkeen kiinteistön rakennusoikeus on omakotitalolle 400 k-m2. Rantakylän kaavan melualuemerkintä yltänee kiinteistölle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rytkösentie menee tilan läpi. Tilan kiinteistörekisteriotteelta ei ilmene rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

On, 80 000 euroa. Mikäli kiinteistöt Onkilahti ja Kuuskallio myydään yhdellä kaupalla samalle ostajalle, panttikirjat siirretään rasitteista vapaana ostajalle kaupanteossa myyjän kustannuksella. Jos kiinteistöt myydään eri ostajille, panttikirjat kuoletetaan kaupanteon yhteydessä myyjän kustannuksella.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rytkösentie menee tilalle. Kiinteistörekisteristä ei ilmene tieoikeutta tai tierasitteita.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuus: 1) Yhteinen vesialue 491-876-65-1 Itä-Puulan Korpijärven osakaskunta