Mikkelin Anttolan Pihlajansalossa Saimaan Luonterin arvokkaan vesistöalueen kupeessa erinomainen omarantainen lomarakennustontti. Tarjolla kaksi eri tonttia joista voit valita.

Saimaan Luonterin arvokkaaseen vesistöalueeseen rajautuvassa Pihlajansalon Pihlajalahdessa erittäin laadukas lomarakentamiseen tarkoitettu omarantainen yleiskaavan mukainen tontti.  Tontin pinta-alaksi tulee 5000 m2 ja voit valita kahdesta eri tontista.

T1:  suoraan etelään aukeava, niemen kärjessä sijaitseva hyväpuustoinen ja rakennusteknisesti helppo tontti. Tierunko tontille valmiina. Tontilta todella kaunis näkymä edessä aukeavalle vesistöalueelle.

T2:  suojaisessa lahdenpohjukassa oleva loivahko rinnetontti jossa järeä puusto. Tierunko tontin lähelle valmiina.

Molempien tonttien ranta on kovapohjaista ja loivasti syvenevää. Pohja osittain kivistä, vesi on on silmämääräisen arvion perusteella erittäin hyvälaatuista ja kirkasta.

Tontit myydään 5000 m2:n määräaloina jolloin rantaviivaa tulee n. 70 m ja syvyyttä tontille n. 70 m jolloin rakennusten sijoittelu onnistuu tontin alueelle helposti. Rakennusoikeus määräytyy Luonterin yleiskaavamääräysten sekä Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen perusteella. 

Hintapyynnöt:

T1 79000 € , T2 69000 €.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Luonterin rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavamääräyksen sekä Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti 50 m2 + 4% rakennuspaikan pinta-alasta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet tulevat kantatilan kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuus kantatilan osuuksista pinta-alan suhteessa.