Kuusi edullista kaavatonttia idyllisten Tihjärven ja Vähä Toritunjärven rannalla Padasjoen Toritun kylässä

Keskisuuren Tihjärven rannalla  korttelin 3  tontit avautuvat pääosin itään päin ja korttelin 4 tontti pohjoiseen. Pienemmän Vähä Toritunjärven rannalla korttelien 5 ja 6 tontit avautuvat etelään ja etelälounaaseen. Tontit myydään määräaloina Kaukola RN:o 2:8 -nimisestä tilasta.

Tontit myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena hintaan 75 000 €, mutta tarjouksen voi jättää myös yksittäisestä tontista, jolloin hintapyynnöt ovat seuraavat:  Korttelissa 3 sijaitsevien tonttien 4 ja 5 hintapyyntö on 10 000 €/tontti ja tontin 6 hintapyyntö on 12 500 €. Korttelin 4 tontin hintapyyntö on 15 000 €. Korttelin 5 tontin hintapyyntö on 10 000 € ja korttelin 6 tontin hintapyyntö on 12 500 €. Huom! Korttelissa 3 olevat tontit 1, 2 ja 3 on myyty.

Tarjoukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Korttelin 3 tontti 4 on kooltaan n. 5000 m2, tontin  5 pinta-ala on n. 6000 m2 ja tontin 6 n. 7000 m2. Korttelin 4  tontin pinta-ala on n. 9000 m2. Korttelien 5 ja 6  tonttien koko on n. 5000 m2. Tonttien pinta-ala on mitattu kartalta ja se voi olla ilmoitettua pienempi tai suurempi. Tontit lohkotaan voimassaolevan ranta-asemakaavan mukaisesti. Tonttien lopullinen sijainti ja pinta-ala määräytyvät lohkomistoimituksessa. Tontista riippuen rantaviivan pituus vaihtelee n. 60 metristä reiluun sataan metriin. Tonttien edustalla voi paikoitellen olla vesijättöä jota ei ole lunastettu.

Autolla ajokelpoinen tie on kottelissa 3 olevien tonttien 1 ja 2 rajalle saakka. Muille tonteille ei ajokelpoista tietä ole aivan perille asti. Tonteilla ei ole sähköjä. Kohteelta on matkaa Padasjoen keskustan palvelujen äärelle matkaa vajaat 18 km. Lähimmät kaupungit Lahti n. 66 km, Hämeenlinna n. 81 km, Tampere n. 85 km. Helsingistä kohteelle on matkaa n. 175 km.

 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Hyväksymispvm: 21.2.2011, voimaantulopvm: 31.5.2012. Kaavassa merkintä RA (Loma-asuntorakennusten korttelialue).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan ja sauna- ja talousrakennuksia. Yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 k-m2 ja vähintään 130 k-m2. Loma-asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 150 k-m2 ja vierasmajan enintään 40 k-m2. Erillisen saunarakennuksen, jonka pinta-ala on enintään 25 k-m2, saa sijoittaa vahvistuvan rakennusalan ulkopuolelle kuitenkin vähintään 10 m:n etäisyydelle keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Pohjapinta-alaltaan yli 140 m2 suuruiset rakennukset tulee sijoittaa vähintään 50 m:n etäisyydelle rantaviivasta, ellei maasto-olosuhteet muuta edellytä. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan 5 kpl kullakin rakennuspaikalla.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet muodostetaan lohkomisen yhteydessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 576-414-876-1