Myytävänä 10 määräalatonttia Pertunmaalla Peruveden Honkasaaressa. Tonttien hintapyynnöt 19 000- 59 000 euroa. Rakennusoikeus 80 k-m2 lomarakennus + 30 k-m2 talousrakennukset. Venevalkama noin 400-600 metriä  tonteista länteen mantereella. Myyjä rakentaa kustannuksellaan venevalkamaan laiturin ja autopaikat 2019.Tonttien pinta-alat on mitattu ja  merkitty maastoon heinäkuun 2018 aikana. Tontteihin voi tutustua omatoimisesti. Mikäli ostaja tarvitsee saareen kuljetusta, välittäjä järjestää tarvittaessa venekyydin saareen.Pyydetään tarjouksia.  Tarjouksen on oltava voimassa noin 1-2 kk.Tonttien takamaastosta on mahdollisuus ostaa lisämaata.  Tontti numero 5, liitekartassa 3535 m2 on myyty.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Honkniemen rantakaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

80 k-m2 lomarakennus. Lisäksi talousrakennuksia enintään 30 k-m2 ja yhden talousrakennuksen maksimikoko 20 k-m2. Alueelle ei saa rakentaa vesikäymälää. Kuivakäymälät on varustettava vedenpitävillä säiliöillä. Lahoavat jätteet on kompostoitava. Talousvesiä ei saa laskea vesistöön, mutta ne voidaan imeyttää maahan vähintään 15 m:n päässä rantaviivasta ja vähintään 5 m:n päässä naapurin rajasta. Rakennusten ulkoseinien pintamateriaalin tulee olla puuta. Rakennusten värin tulee olla maaston väreihin sopiva. Kattojen on oltava väriltään tummia, ruskeita, vihreitä tai mustia.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On. Määräalat saavat venepaikan ja autonpitopaikan mantereelta Honkasaaren länsipuolelta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myytävät tontit saavat 1/10000 osan kantatilan osuudesta yhteiseen vesialueeseen 588-410-876-2 Pertunmaa 2:9-2:11