Omarantainen omakotitontti n. 1 ha Naarajärven rannalla, kokonaisrakennusoikeus 350 m2!

Omakotitontti n. 10 000 m2 määräala Naarajärven rannalla, osoitteessa Järvisuomentie 736, 76850 Naarajärvi. Hyväksytty poikkeamislupa antaa kokonaisrakennusoikeutta 350 kerrosneliömetriä, josta on käytetty 25 m2 (rantasauna).

Määräala on oma erillinen palsta, jolla on omaa rantaviivaa n. 90 m. Rannan avautumissuunta on etelään päin hienolla näkymällä, rannan tuntumassa järven pohja on hiekkaa. Rakennuspaikka sijaitsee valmiin soratien varressa ja alueen vieressä on mäntymetsää. Maapohja on hyvälaatuista ja tasaista; aikaisemmin alue on ollut metsätalouskäytössä ja kasvupaikka on enimmäkseen kuivaa kangasta.

Savon Voiman 25 A liittymän hinta on 3470 euroa ja 35 A liittymän hinta on 4560 euroa. Vesi- ja viemäriliittymän hinta on Pieksämäen Veden hinnaston mukaan 4000 eur (101-250 m2 omakotitalo), johon lisäksi tulevat tarvittavat rakentamiskustannukset. Rannan suunta ja rakennuspaikan sijainti mahdollistavat myös esim. aurinkopaneelien käytön.

Tarjouksen voi tehdä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV, Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.

Huom. ostaja voi tarjota myös vähemmän tai enemmän kuin hintapyyntö. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Oikeusvaikutteinen Pieksämäen keskusta-alueen strateginen osayleiskaava. Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupapäätös.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeamislupa asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentamiseksi, kokonaisrakennusoikeus 350 kerrosneliömetriä. Poikkeamisluvan perusteella voi hakea rakennuslupaa kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta (27.10.2021 mennessä). Asuinrakennus poikkeamisluvassa kaksikerroksinen, kokonaisala 212 k-m2, sijainti 50 metrin päässä rannasta. Olemassa olevan rantasaunan (25 m2) käyttötarkoitus muutettava talousrakennukseksi, tai se voidaan myös purkaa. Lupaa haettaessa käytetyssä suunnitelmassa on myös autotalli/talousrakennus 60 k-m2. Kaikkiaan poikkeamislupa sisältää siis olemassa olevan rantasaunan 25 k-m2 + suunnitellun asuinrakennuksen 212 k-m2 + suunnitellun talousrakennuksen 60 k-m2 + jäljelle jäävän rakennusoikeuden 53 k-m2 = 350 k-m2. Varsinaisen rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan tulee esittää melusuojauksen toteuttaminen niin, etteivät asetuksen 360/2019 mukaiset enimmäismelutasot ylity piha-alueella eikä sisätiloissa. Alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle ja määrälle vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Muinaisjäännöstä (kivikautinen asuinpaikka/painanne) rannan lähellä ei saa turmella.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, talousveden johtaminen, pohjavesialue, muinaismuistokohde: rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kiinteistörekisteriotteessa mainittu sähköjohto ei koske määräalaa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myytävään määräalaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä muita rasituksia. Kantatilaa rasittava vuokraoikeus ei kohdistu määräalaan.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

yhteinen vesialue 593-435-876-1 Vilhula 8 osakaskunta