5 kappaletta  valoisia vapaa-ajan tontteja Puumalassa Mykrä-järven rannalla. Tonttien pinta-alat ovat 3580 m2 - 4890 m2. Tontit rajoittuvat länsirantaisesti puhtaaseen Mykrä-järveen. Maastoltaan tontit ovat tasaisia ja puustoltaan koivuvaltaisia. Tie menee tonttien rajalle.  Puumalan palvelut löytyvät läheltä ja tontit ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tontti 1   3990 m2   17 000 €
Tontti 2   4540 m2   15 000 €
Tontti 3   4890 m2   15 000 €
Tontti 4   4260 m2   15 000 €
Tontti 5   3580 m2   18 000 €

Kaikki tontit yhteishintaan 75 000 €

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava ja yleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 80 m2 suuruisen lomarakennuksen sekä sauna-ja muita talousrakennuksia siten, että talousrakennusten lukumäärä on enintään kaksi ja yhteinen rakennusala enintään 40 m2 Saunarakennuksen, jonka rakennusala saa olla enintään 25 m2, saa sijoittaa vähintään 15 m rannasta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 623-438-876-1 Ryhälän osakaskunta