Puukirkon kupeessa tontti

Kerimäen kirkonkylän keskustassa,  Hälväntien ja Aittokannantien risteyksessä 1250m2 tontti. Asemakaava-aluetta, liike- ja asuinrakennuksille kaavoitettu kortteli. Myydään ilman tarjousaikaa.

Tarjoukset joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen,Multamäentie 18, 58300 KERIMÄKI

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

. ”Alue varataan pääosin palvelujen ja hallinnon alueeksi. Rakennuskaavan laatimisen yhteydessä alueelle tulee sijoittaa riittävästi keskustatoimintoja tukevaa asutusta, kuitenkin enintään 1/3 alueen kerrosalasta. Rakennukset saavat olla enintään kaksikerroksisia. Alueelle tulee sijoittaa tarpeelliset liikenne- ja virkistysalueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet.”.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistövero 303e/vuonna 2019

Osuus yhteisiin Ei ole