Rauhallinen lomarakennustontti määräalana Sulkavan Partalansaaressa. Omaa, Saimaaseen rajoittuvaa rantaviivaa n. 100 m. Tontin puusto järeää havupuustoa. Tie valmiina tontin rajalle. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sulkavan kunnan laatima ns. Partalansaaren osayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Sulkavan kunnan rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten mukaan max. 200 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus muodostetaan kantatilan kautta olemassa olevaa metsätietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alan suhteessa osuuden kantatilan osuuksista yhteisiin alueisiin.