Teiskossa, Pohtolassa, Viitapohjantien varressa, alle puolen tunnin ajomatka päässä Tampereen keskustasta noin 0,76 hehtaarin suuruinen määräalatontti.
 
Rakennuspaikka on merkitty Sisaruspohjan osayleiskaavaan asuintalon rakennuspaikaksi.
Myyjä on sitoutunut hakemaan kustannuksellaan rakennuspaikalle kaavan vaatiman suunnittelutarveratkaisun. Maksimi rakennusoikeus rakennuspaikalle on 500 m2.

Tieoikeus tontille kulkee tonttikarttaan merkittyä tietä pitkin, tieoikeuden kirjaaminen on maanmittauslaitoksella kesken.

Seudulla on vesiosuuskunnan vesijohtoverkko, joskaan ei samalla puolen tietä kuin tämä tontti. Lisätietolinkeistä pääset vesiosuuskunnan verkkosivulle.
 
 
 
 
Tästä omalle kodille hyvä tontti Teiskon maalaismaisemista!
Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sisaruspohjan osayleiskaava. Lisätietoja Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus. Rakennuspaikka on merkinnällä AO-9 (asuinpientaloalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus määräalalle "tonttikarttaan" merkittyä linjausta pitkin. Kantatila on sopinut tieoikeudesta naapurin kanssa, kirjaaminen maanmittauslaitoksella meneillään.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan mukainen osuus yhteisiin vesialueisiin.