Utajärven kk:lta n.9 km Oulujoen rantatontti n. 0,75 ha omaa rantaa n. 50 metriä puustoa 66 m3 sekä rajoittuu pikitiehen. Vesijohto viereisellä tilalla. Hulppeat mahdollisuudet, puitteet ja vesimaisemat Oulujokivarren perinteikkäässä kulttuuriympäristössä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kirkonkylä-Vaala rantaosayleiskaava vahvistettu 21.6.2017

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Loma-asuntojen alue, Kaavaan merkitylle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan p-alasta tai max 180 k- m2. Rakennuspaikan kasvillisuus on säilytettävä luonnonvaraisena ja rakennukset on sijoitettava rakennuspaikalle puuston suojaan. Lama-asunnon etäisyys puuston mukaisesta rantaviivasta tulee olla väh. 20 m ja saunarakennuksen väh. 10 m ja talousrakennusten väh. 10 m.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti