Keitelejärven itärannalla lähellä Ketolantietä  n. 4436 m2 suuruinen määräala, joka on varattu yleiskaavassa loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeutta rakennuspaikalla on yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan 300 k-m2. Sähköt ja tie lähellä. Tontin hinta 40 000 €.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Keski-Keiteleen rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaan rakennusoikeus määräytyy Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestyksen perusteella, jossa rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, sekä eneintään kolme erillistä talousrakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei saa ylittää 300 k-m2. Lisätietoja rakentamisesta antaa Viitasaaren kaupungin kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen 044 459 7384

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei tontin osalle. Kantatilan osalle tieoikeusrasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydän rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus rakennuspaikalle perustetaan lohkomistoimituksen yhteydessä (sisältyy lohkomismaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus 931-401-876-1 Haapaniemen jakokunnan yhteiseen vesialueseen.