Ainutlaatuinen rantatila Virtain Vaskivedellä, Näsijärven vesistön rannalla.  Rauhallisella paikalla sijaitseva kiinteistökokonaisuus muodostuu kolmesta itsenäisestä kiinteistöstä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 5,571 hehtaaria.  Kokonaisuus käsittää noin 1,5 kilometriä rantaviivaa.  Kaksi kiinteistöä ovat rantaosayleiskaavan mukaisia loma-asuntotontteja.  Kolmas kiinteistö käsittää pienen saaren saunamökkeineen ym. rakennuksineen sekä rakennusoikeudetonta metsämaata / ranta-aluetta.  Loma-asuntotonttien rakennusoikeus on 120krs-m² / tontti.  Saaressa ei ole vahvistettua rakennusoikeutta, mutta Virtain kaupungilta saadun lausunnon mukaan olemassa olevat rakennukset saa säilyttää ja niitä saa remontoida.  Lähimmälle kaavan mukaiselle naapurirakennuspaikalle kertyy ko. rantatilaan kuuluvilta tonteilta etäisyyttä yli 300 metriä.  Loma-asuntotonteille on rakennettu tierunko valmiiksi.  Metsämaata käsittävän kiinteistön poikki kulkee Majasaarentie. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantarakentamisoikeus yhteensä 240krs-m², eli 120krs-m²/ tontti. Tontille rakennettavan päärakennuksen ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100krs-m². Erillinen rantasauna saa olla max. 25krs-m². Talousrakennuksen rakennusoikeus on 20krs-m²

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kahdella kiinteistöllä on osuus yhteiseen vesialueeseen