Ainutlaatuisen upea ja valoisa rantatontti Näsijärven vesistön Runoilijan tien laivaväylän läheisyydessä.  Järeäpuustoisen tontin pinta-ala on noin 1,05 hehtaaria.  Rantaviivaa on yhteensä noin 270 metriä, josta lounaaseen avautuvaa on noin 105 metriä ja koillisen suuntaan n.165 metriä.  Molempiin suuntiin avautuu erittäin kauniit ja avarat järvimaisemat.  Kohteen ainutlaatuisuutta lisää sen itäosassa sijaitseva muinaismuistolain nojalla suojeltu muinaisjäännös-kivikautinen asuinpaikka.  Kartassa ilmenevä, tontin keskivaiheilla oleva tie siirretään myyjän toimesta tontin pohjoisenpuoleisen rannan tuntumaan.  Tällä toimenpiteellä niemenkärkeen päättyvä tie saadaan mahdollisimman etäälle tontin rakennusalueelta.   Kyseinen uusi tie on jo pintasorastusta vaille valmiina.   Rantakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus on 120krs-m2.  Myydään määräalana.  Hintapyyntö: 95.000€

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole