Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän osuudet 14036 kpl
( 272-874-1-2 KÄLVIÄN HIRSIMETSÄN YHTEISMETSÄ osuusluku 0,014036 / 9,481058)

Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän osuudet 14036  kpl. Kaikki osuudet kuuluvat kiinteistöön 272-422-9-97. Yhteismetsä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Kokkolan kaupungin alueella. Hirsimetsän alue on ollut Isojaosta lähtien Kälviän tilojen yhteistä aluetta ja vuodesta 2003 lähtien hallintomuodoltaan yhteismetsä. Hirsimetsän kokonaispinta-ala on yli 12 000 ha. Metsäsuunnitelman mukainen pinta-ala on noin 8410 ha (metsämaata noin 6470 ha). Lisäksi yksityinen soidensuojelualue, yli 2 900 ha ja vanhojenmetsien suojelualue 150 ha.
Myytävä osuusluku vastaa yhteismetsän metsä- ja joutomaa-alasta noin 12,5 ha osuutta.  Kälviän Hirsimetsä harjoittaa voimaperäistä metsätaloutta, vuokraa metsästysoikeuksia ja lisäksi alueella on turvetuotantoaluetta. Metsäsuunnitelman mukainen kokonaispinta-ala on noin 8411 ha (metsämaata noin 6470 ha). Vuosittainen hakkuusuunnite noin 13 500 m3 ja kasvu noin 27 000 m3. Kokonaispuusto v. 2017 inventoinnin mukaan 593 000 m3. (Aukeat ja taimikot 13 %, nuoret kasvatusmetsät 46 %, varttuneet kasvatusmetsät 26 %, uudistuskypsät metsät 15 %). Viime vuosina (2009-2017) veroton jako-osuus on ollut 2-6 cent/osuus vaihteluvälissä. Osuuksista maksetut kauppahinnat ovat pääosin liikkuneet 0,9 - 1,5 €/osuus vaihteluvälissä. 
Kälviän Hirsimetsän kotisivujen linkki: 
Kälviän Hirsimetsä , jossa kerrottu mm. metsävaratiedot, hakkuut ja tietoa alueella harjoitettavasta metsästystoiminnasta.
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole