Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän osuudet 10207  kpl
( 272-874-1-2 KÄLVIÄN HIRSIMETSÄN YHTEISMETSÄ osuusluku 0,010207 / 9,481058)

Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän osuudet 10207 kpl. Osuudet kuuluvat kiinteistöön 272-419-1-114. 
Yhteismetsä sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Kokkolan kaupungin alueella. Hirsimetsän alue on ollut Isojaosta lähtien Kälviän tilojen yhteistä aluetta ja vuodesta 2003 lähtien hallintomuodoltaan yhteismetsä. Metsämaan pinta-ala on noin 6470 ha. Metsätalous- ja joutomaan pinta-ala on 8760 ha, jonka lisäksi on yksityinen soidensuojelualue 2 900 ha ja vanhojenmetsien suojelualue 150 ha.

Myytävä osuusluku vastaa yhteismetsän metsätalousmaan pinta-alasta noin 9,1 ha osuutta.  Kälviän Hirsimetsä harjoittaa voimaperäistä metsätaloutta, vuokraa metsästysoikeuksia ja lisäksi alueella on turvetuotantoaluetta.  Vuosittainen hakkuusuunnite noin 13 500 m3 ja kasvu noin 27 000 m3. Kokonaispuusto v. 2018 inventoinnin mukaan 633 000 m3. Osuuksista maksetut kauppahinnat ovat pääosin liikkuneet 1,3 - 1,6 €/osuus vaihteluvälissä. 
Kälviän Hirsimetsän kotisivujen linkki: 
Kälviän Hirsimetsä , jossa kerrottu mm. metsävaratiedot, hakkuut ja tietoa alueella harjoitettavasta metsästystoiminnasta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On