Myynnissä on 0,032000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä pinta-alaltaan n. 92 000 ha. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä.  Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2017 ylijäämä tälle osuudelle on ollut 1184 euroa. Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta. Vuoden 2018 ylijäämä, joka maksetaan kesällä 2019,  tulee ostajalle.  Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde. 

Kuusamon yhteismetsän kotisivut ovat www.kuusamonyhteismetsa.fi 

Tarjouksia otetaan vastaan 22.3.2019 asti.

Huomioi tarjotessasi, että Kuusamon yhteismetsällä ei ole etuosto-oikeutta, kun ostaja on ennestään yhteismetsän osakas. Säännöt: Osakaskunnan etuosto-oikeus 42§. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole