Ruotsilan yhteismetsä sijaitsee Sastamalan Kiikassa Portaanpään ja Vuohijoen metsäalueilla. Metsät ovat pääasiassa tuoretta kangasta (68 %) ja kuivahkoa kangasta (20 %). Tilan kokonaispuusto on metsäsuunnitelman mukaan noin 68 000 kiintokuutiota ja keskimääräinen puusto hehtaarilla on noin 120 kiintokuutiometriä. Metsien metsänhoidollinen tila on hyvä, eikä esimerkiksi taimikonhoitorästejä ole. Tässä olisi sopuisa yhteismetsä sinulle, joka haluat sijoittaa pitkäjänteiseti ja turvallisesti.

Ruotsilan yhteismetsä sijaitsee Sastamalan Kiikassa Portaanpään ja Vuohijoen metsäalueilla. Yhteismetsän metsäsuunnitelman mukainen metsäpinta-ala on noin 585 hehtaaria. Yhteismetsässä on 24 osakastilaa ja se harjoittaa metsätaloutta. Metsäsuunnitelman mukainen hakkuusuunnite on noin 2300 kiintokuutiota vuodessa ja kasvu on noin 2900 kiintokuutiota vuodessa. Yhteismetsässä on osuuksia yhteensä 8089,7 kappaletta. Nyt on myynnissä 453 kappaleen määrä osuuksia, jonka vuotuinen veroton tuotto osakkaalle on ollut  viime vuosina 1.350,- - 1.800,- euroa. Yhteismetsäosuuden arvo muodostuu vuosittain osakkeelle jaettavasta tuotosta sekä mahdollisesta yhteismetsän omaisuuden arvon noususta. Ruotsilan yhteismetsän metsiin on hyvät tieyhteydet. Lisätietoja saa kiinteistövälittäjältä.

Osuudet myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle. Tarjouksen voi tehdä myös osasta osuuksia.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset. Yhteismetsällä on etuosto-oikeus erillään myytyyn yhteismetsäosuuteen. Yhteismetsällä ei ole etuosto-oikeutta yhteismetsän osakkaiden välisiin kauppoihin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Monet metsäautotiet rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruotsilan yhteismetsään on hyvät tieyhteydet.

Osuus yhteisiin Ei ole