The printable sales brochure us available under ‘Downloadable materials’.

285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 1
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 2
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 3
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 4
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 5
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 6
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 7
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 8
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 9
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 10
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 11
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 12
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 13
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 14
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 15
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 16
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 17
Pasi
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 18
Puolustuslaitoksen tarpeisiin
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 1
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 2
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 3
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 4
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 5
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 6
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 7
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 8
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 9
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 10
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 11
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 12
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 13
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 14
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 15
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 16
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 17
285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait. 18
Forest property (Property)

285-422-2-226 PASI, 285-422-2-20 puol.lait.

Kotka

Object number: 240315259

Surface area

7.7418 ha

Timber volume

1 112 m³

Offer no later than

4.8.2024 23:59

Price request

57 500 €

Make an offerContact us

Description

Kahden metsäpalstan kokonaisuus Kotkan Kirkonmaan saaressa.

Kahdesta tilasta koostuva n. 7,8 ha suuruinen kokonaisuus virkistyskäyttöön ja metsänkasvatukseen. Mahdollisuus myös polttopuun tekoon / myydä tulevaisuudessa puuta. Tilan poikki kulkee vanhoille kasarmeille menevä Kirkonmaantie. Maapohja on kangasmaata ja puusto on monipuolista. Pinta-alasta n. 4 ha on nuorta sekapuustoista kasvatusmetsää, n. 2 ha kuusivoittoista varttunutta kasvatusmetsää ja reilu hehtaari vanhaa metsää. Alueella on muutamia pienialaisia avokallioita, jonne voi rakentaa vaikkapa laavun. Tilalla sijaitsee vastarakennettu kompostoiva käymälä, muita rakennuksia ei tällä hetkellä ole. Mahdollinen lomarakentaminen vaatii poikkesluvan, sillä tilan alue on yleiskaavassa maa- ja metsätalousmaata. Rakentamisesta mahdollisesta lisätietoja saat Kotkan kaupungin rakennusvalvonnasta. Tila rajautuu Kuutsalon osakaskunnan ranta-alueeseen ja sen kohdalle on rakennettu myyjän toimesta venevalkama aallonmurtajineen. Venevalkaman rakentamiseen on saatu luvat Kuutsalon osakaskunnalta sekä Ely-keskukselta. Tilalla on osuudet Kuutsalon osakaskunnan yhteisiin vesialueisiin sekä Savilahdenpohjan puunlastauspaikkaan. Puolutuslaitoksen tarpeisiin -nimisellä tilalla on myös osuus saaren pohjoispäässä sijaitsevaan päälaituriin. Saaren ympärillä on hyvät kalavedet ja Kuutsalon saaristossa toimii vireä metsästysseura. Muutenkin saaressa on hyvät virkistysmahdollisuudet hyvine sienestys- ja marjastusmahdollisuuksineen. Kirkonmaalle kulkee useita kertoja viikossa ympäri vuoden yhteysalus, jonka käyttö on maksutonta. Saareen voi kuljettaa myös ajoneuvoja varausten perusteella. Saaressa on hyvä tiestö, joista Kirkonmaantiehen ja Länsilaiturintiehen tila osa osakkaana. Tilan poikki kulkee kasarmille menevä vesijohto sekä sähkölinja. Sähköverkkoon on mahdollisuus tarvittaessa liittyä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kautta. Myyjän omistuksessa on tilaan rajautuva kiinteistö, jolla sijaitsee 6,5 m x 14,5 m peltihalli. Hallin ovikorkeus on 3,2 m, joten se soveltuu hyvin erilaiseen metsätalouden kaluston, veneiden ym. ajoneuvojen säilytykseen. Tästä kiinteistöstä voidaan ostajan niin halutessaan neuvotella samassa yhteydessä.

Further information

Contains buildings

Yes

Land use planning

Yes

Road to the site

Yes

Own shoreline

No

Details

Buildings

Downloadable materials

Price details

Price of the object

The asking price is 57 500 €, you can offer more or less.

Payments to the buyer

Lainhuudatuskulut, varaisniirtovero (3%) puolet kaupanvahvistajan palkkiosta.

Make an offer

Questions0

No questions about this object have been presented yet. Questions can be submitted via the contact form below.

newsletter_title

newsletter_title

newsletter_lead

newsletter_cta
 • Buy
  • Sell
  • Guides
  • Contact information
  • About service
  • Follow us

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Privacy Policy
  • For brokers
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.