Ylikiimingin Niemikylässä oleva tila. Harvoin tällaista tulee eteen. Rajoittuu Kiiminkijokeen n. 120 metriä, todella kaunis näkymä joelle. Tilan pinta-ala noin 6 hehtaaria. Tilalla 1998 rakennettu asuintalo, vapaa-ajan rakennus, grillikota, puohi, aitta, halli (iso noin 180 m2), ulkosauna/varasto, useampi lato ja vanha navetta. Osoite Kirjolantie 108 91300 YLIKIIMINKI.

Asuinrakennus huoneistoala 109 m2 , rakennusala 122,5 m2, pinta-alatietoja ei ole tarkistettu (3h + k + kh+ph +s).  Kappaletavarasta tehty puuverhous, peltikatto. Sisämateriaalina seinissä tapetti tai hirsipaneeli, lattioissa parketti ja kaakeli. Vesi-ja sähköliittymät. Sähkölämmitys (lattia) ja varaava takka. Oma uusi likakaivo asennettu syksyllä. 

Kuntotarkistusta ei ole tehty. 

Ylikiimingin keskustaan matkaa reilut 7 kilometriä, jossa kauppa, koulu, päiväkoti, huoltamo, apeteekki ja hyvinvointikeskus. Pankki ja terveyskeskuspalvelut Kiiminigssä, jonne matkaa noin 32 kilometriä. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

MAASEUTUKEHITTÄMISVYÖHYKE 2, MAASEUTU. Make-2. Maaseutuvyöhyke muodostuu kaupunkirakenteen kanssa vuorovaikutuksessa toimivasta maaseudusta. Vyöhykettä kehitetään maa- ja metsätalouteen, monipuolisiin muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, maaseudun maisemaan ja kulttuuriympäristöihin, loma-asumiseen sekä luonnon moninaiskäyttöön perustuen. Suunnittelumääräykset: Erityistä huomiota tulee kiinnittää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaamiseen, rantojen ja vesistöjen yleisen virkistyskäytön edistämiseen, rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön arvojen säilymiseen sekä kaupunkiseudun materiaali- ja energiahuollon turvaamiseen. Vyöhykkeelle voi sijoittaa maa- ja metsätaloutta ja muuta maaseutumaista elinkeinotoimintaa palvelevaa rakentamista ja asumista. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu merkittävää maisema- eikä ympäristöhaittaa. Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin ja olemassa oleviin kyliin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Vyöhykkeelle saa lisäksi sijoittaa sille soveltuvaa muuta maankäyttöä, elinkeinoja ja rakentamista kuten materiaali- ja energiahuoltoa palvelevia laitoksia ja rakennuksia sekä maa- ja kiviaineisten ottoa ja käsittelyä erityislakien ja lupajärjestelmän mukaisesti. Vyöhykkeelle tulee suunnitella kattavat kaupunkiseudun sisäiset ja maakunnalliset reitistöt virkistyksen ja matkailun tarpeisiin mm. ratsastukseen, moottorikelkkailuun, hiihtoon ja patikointiin. Kake-4- ja make-1-vyöhykkeiden läheisiä maaseutualueita tulee tarvittaessa ohjata yksityiskohtaisemmilla yleiskaavoilla. Kaupunkivyöhykkeiden läheisyydessä tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaustarve.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 564-420-876-1 Ylikiimingin jakokunta Yhteinen maa-alue 564-420-878-4 YHT.PALSTAT

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta