Eettiset ohjeet

Metsätilat.fi kiinteistönvälitysketjun omaan lukuun tehtävät kaupat

Metsätilat.fi kiinteistövälitysketjuun kuuluu 7 välitysliikettä ja ketjussa työskentelee yli 80 välitystehtävää hoitavaa henkilöä. Välittäjämme eivät pääsääntöisesti osta ketjumme välityksessä olevia kohteita, mutta näinkin voi joskus käydä. Laitonta tämä ei ole, mutta olemme ohjeistaneet henkilöstöämme toimimaan hyvin harkitusti ja pidättyväisesti ketjun välityksessä olevien kohteiden ostotarjouksissa. Tilanteisiin, joissa ostotarjous kuitenkin halutaan jättää, olemme laatineet välitystyöhön osallistuville henkilöille menettelysäännöt, miten ja milloin ostotarjous tulee jättää.

Omaan lukuun tehtävissä kaupoissa toimintaa ohjaavat seuraavat asiat:

 • välittäjä ei koskaan tee ostotarjousta itse välittämästään kohteesta;
 • välittäjä ei näe, eikä saa selville toisten tekemiä tarjouksia. Välittäjä on tässä suhteessa aivan kuin kuka tahansa muukin ostotarjouksen tekijä;
 • välittäjä voi antaa ostotarjouksen vain julkisesti markkinoiduista kohteista;
 • välittäjän tulee antaa ostotarjous viimeistään 3 päivää ennen tarjousajan loppumista.

Toimeksiantajalle ilmoitetaan aina ketjuun kuuluvan välittäjän tekemästä ostotarjouksesta ja toimeksiantajalla on yksinoikeus hylätä tai hyväksyä tarjous.

Luottamus on tärkeimpiä arvojamme, joka pitää ansaita jokapäiväisessä työssämme. Olemme markkinajohtaja metsätilojen välityksessä ja pitääksemme paikkamme, varmistamme palvelumme luotettavuuden, laadun ja lisäarvon myös jatkossa. Metsätilat-ketju valvoo kaupan osapuolten etua.

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille