Metsän arvo

Metsätilan arvonmääritys auttaa metsänomistajaa tekemään harkittuja, oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä. Luotettavin arvonmääritys saadaan vain maastokäynnillä.

Miten metsän arvo määritetään?

Metsätilan arvo on monen tekijän summa. Suurin painoarvo metsän hinnan määrityksessä on puuntuotantokyvyllä eli nykyisen puuston laadulla ja kasvuvaiheella.

Metsän arvonmäärityksessä huomioidaan esimerkiksi

 • puuston laatu ja koko
 • puulajit ja niiden suhteelliset osuudet
 • maapohjan ravinteikkuus
 • metsätilan sijainti
 • tilan saavutettavuus ja tiestön kunto, mm. maapohjan kantavuus
 • metsänhoidon laatu
 • virkistys- ja monikäyttöarvot – esimerkiksi metsästys- tai koiraharrastus.

Paikan päällä toteutettava metsäarvio huomioi kaikki yllä mainitut tekijät syventyen tarkasti puuston laatuun. Varttuneet kasvatusmetsät ovat luonnollisesti arvokkaampia kuin runsaasti taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää sisältävät tilat.

Metsänarvolaskurien hyödyntämisen riskit

Metsätilan arvonmääritykseen on tarjolla erilaisia pankkien tai metsäyhtiöiden hintalaskureita, mutta niiden luotettavuudesta ei ole takuita, sillä niiden arvio perustuu kiinteistötunnuksen kaukokartoituksella tehtyyn julkiseen metsävaratietoon. Metsätilat ovat kuitenkin hyvin erilaisia eivätkä yleistettävissä.

Metsätilan arvonmäärityksessä ratkaisevaa on puuston ja metsänhoidon laatu. Maastokäynnillä selviää puulajien suhteellinen osuus, joka voi poiketa kaukokartoitus tiedosta, puissa voi olla selkeää kaksikerroksisuutta tai täysikokoiseksi kaukokartoituksessa tulkittu puusto voi olla vasta taimikkovaiheessa. Myöskään tieyhteyksien toimivuus raskasajoneuvoille ei selviä kaukokartoituksella luotettavasti. Usein laskurin antama hinta on liian korkea maastokäyntiin verrattuna, joten ostajaa voi odottaa ikävä yllätys metsätilakauppojen jälkeen.

Miksi metsän arvonmääritys kannattaa teettää ammattilaisella?

Metsätilakauppa on turvallista kaikille osapuolille, kun sovit metsäarvion laadinnasta metsään erikoistuneen kiinteistönvälittäjän kanssa.

Asiantuntijan tekemä metsätilan arvonmääritys säästää myyjää ikävältä jälkipyykiltä sekä mahdollisilta korvausvaatimuksilta. Avoin ja luotettava tieto metsäkiinteistöstä myös lisää ostajan luottamusta, mikä voi osaltaan edesauttaa kauppojen syntyä.

Ostajan kokema epävarmuus näkyy usein myös toteutuneessa hinnassa. Jos metsätilasta annetut tiedot ovat epämääräisiä, huomioi ostaja todennäköisesti riskit tarjouksessaan. Tämä johtaa tyypillisesti varovaisempiin tarjouksiin sekä matalampaan myyntihintaan.

Asiantuntijan hyödyntäminen onkin sekä myyjän että ostajan etu.

Kun välittäjä ja myyntimateriaalit tarjoavat luotettavaa tietoa metsätilan ominaisuuksista ja erityispiirteistä sekä selkeitä vastauksia kysymyksiin, markkinat hinnoittelevat kohteen oikein ja myyjä saa kohteesta parhaan hinnan.

Metsän hinnan kehitys Suomessa

Metsän hinta puhuttaa julkisuudessa säännöllisesti perustuen mm. Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastoihin. Tilastot tarjoavat toki keskimääräisiä tunnuslukuja, mutta kokonaiskuva voi vääristyä, jos tulkinnassa ei paneuduta yksityiskohtiin.

Esimerkiksi viimeisin raportti syksyltä 2023 kirvoitti mediassa keskustelua metsätilojen kauppamäärien laskusta ja hintatason noususta.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Valtakunnallisia lukuja tarkasteltaessa tulee huomioida, että kauppamäärät Pohjois-Suomessa ovat laskeneet ja sen myötä Etelä-Suomen arvokkaampia metsiä on myyty suhteessa enemmän.

Tämä on johtanut tilastollisesti keskiarvohintojen nousuun, vaikka todellisuudessa kauppahinnat ovat pääosin ennallaan.

Näin kehität oman metsätilasi arvoa

Oman metsän arvoa on mahdollista kasvattaa pienilläkin investoinneilla, erityisesti jos on valmis tekemään itse.

Metsäviljely

Hakkuuaukeiden metsäviljely on erityisen palkitsevaa. Viljely ei vaadi suurta taloudellista panostusta tai kalustoa ja kaikki oppivat sitä tekemään. Kun työtä tehdään yhdessä perheen kanssa tai kaveriporukalla, valmista tulee myös ilahduttavan nopeasti.

Taimikonhoito ja ennakkoraivaus

Taimikonhoito tai hakkuuta edeltävä ennakkoraivaus ei välttämättä edellytä metsätöiden ammattilaista, vaan useimmat voivat toteuttaa urakan raivaussahalla itse. Työn tulokset ovat mukavan konkreettisia, ja samalla saa nauttia fyysisen työn ja ulkoilun terveysvaikutuksista.

Jos haluat päästä helposti, voit teettää työn paikallisella metsänhoitoyhdistyksellä.

Metsään sijoittaminen on hieno kiinteistösijoittamisen laji. Sen juoksevat kustannukset ovat maltillisia esimerkiksi asuntosijoittamiseen verrattuna. Metsän omistajalla on tyypillisesti myös pelivaraa eri metsänhoitotoimenpiteiden ajoituksessa.

Mikä muu sijoitusmuoto yhdistää yhtä luontevasti vakaan sijoituskohteen, monipuolisen virkistyskäytön ja terveellisen hyötyliikunnan?

Metsätilat.fi on Suomen suurin metsätilojen, tonttien ja yhteismetsäosuuksien markkinapaikka. Meiltä saat asiantuntevat metsätilojen arvonmääritykset auktorisoitujen maa- ja metsäarvioitsijen toteuttamana sekä palvelevaa asiantuntijatukea läpi osto- tai myyntiprosessin.

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille
  Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.