Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. 

Hyvä Metsätilat-verkoston asiakas tai verkkosivujen kävijä, kiitos kiinnostuksestasi meitä kohtaan. Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja sinusta. Käsittelemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Metsätilat.fi Palvelut Oy
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
Y-tunnus 3097457-8

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Harri Huupponen
044 555 0481
harri.huupponen@metsatilat.fi

3. Rekisteröidyt​

 • Verkkosivuston käyttäjät, mukaan lukien ne, jotka tekevät tarjouksia myytävistä kohteista;
 • kiinteistökauppojen sopimusosapuolet;
 • Metsätilat-verkoston asiakkaat;
 • tilavahti-sähköpostiviestien tilaajat;
 • Metsätilat -uutiskirjeen tilaajat.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitukset

Verkkosivustojen käyttäjien ja Metsätilat-verkoston asiakkaiden henkilötietoja käsitellään, jotta heiltä saatuihin yhteydenottoihin voidaan vastata.

Myytävistä kohteista tarjouksia tekevien käyttäjien henkilötietoja käsitellään, jotta heidän tekemänsä tarjous voidaan käsitellä osana tarjousprosessia.

Kiinteistökauppojen sopimusosapuolten henkilötietoja käsitellään, jotta sopimusasiakirjat saadaan tuotettua ja niitä voidaan säilyttää lainsäädännön vaatimusten mukaisella tavalla.

Tilavahti-sähköpostiviestien ja Metsätilat-uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään, jotta heille voidaan lähettää heidän tilaamaansa uutiskirjettä tai sähköpostiviestiä.

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan näin käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen;
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 • mainonnan kohdentaminen;
 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi;
 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta;
 • palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja tahojen oikeuksien;
 • ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen;
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittely voi siis perustua niin rekisteröidyn antamaan suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä henkilötietojen käsittelytarkoitusta varten, sopimuksen täyttämiseksi, meidän oikeutettuun etuumme, tai lain- tai viranomaisen määräykseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Suoramarkkinointiin ja markkinatutkimuksiin henkilötietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että annat tähän nimenomaisen suostumuksesi.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot​

Rekisterissä voidaan rekisteröidä ja käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

 • Etu- ja sukunimi;
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet);
 • henkilötunnus;
 • kansalaisuus;
 • kieli;
 • yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa, tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot; 
 • rekisteröidyn kiinteistönvälitysliikkeelle antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika;
 • toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot;
 • välitettävää kohdetta koskevat tiedot;
 • toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot;
 • toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen kohde, kauppahinta, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot;
 • kiinteistönvälitysliikkeen asiakasvaroja koskevat tiedot;
 • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot;
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito;
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, sekä rekisteröidyn lupa, tai muu suostumus, tai kielto markkinointitoimenpiteille;
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot ja
 • IP-osoite (verkkosivuston käyttäjiltä).

6. Henkilötietoryhmät

Yleisiä henkilötietoryhmiä ovat toimeksiantajat (ml. myyjät ja ostajat), ostajat, sekä muut asiakkaat. Metsätilat.fi -kiinteistönvälitysliikeketjun kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnassa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä, joilla tässä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen, taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely. 
 

​7. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Metsätilat-verkoston ulkopuolelle.
Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.
 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 • Motley Agency Oy (verkkosivut);
 • Trustmary (asiakaskokemukset)
 • HotJar (käyttäjätutkimus)
 • Google Analytics (analytiikka)
 • Cookiebot by Usercentrics (evästeidenhallinta)
 • SendGrid (sähköpostiviestintä)
 • Leadoo (chat)
 • Microsoft (tietopalvelut)

Keräämiämme henkilötietoja luovutamme niille toimijoille, jotka liittyvät kauppaprosessiin. Henkilötietoja luovutetaan mahdollisesti myös kaupan osapuolten pankeille mm. kauppakirjan myötä. Kiinteistönkaupoissa henkilötiedot luovutetaan kaupantekotilaisuudessa kaupanvahvistajalle. Henkilötietoja luovutetaan myös ostotarjouksen tekevälle asiakkaalle lainhuutotodistuksen yhteydessä, joista selviää kiinteistön omistajien henkilötiedot.  
Emme luovuta henkilö- tai yritysasiakkaiden henkilö- tai tunnistetietoja, tai muita identifioimistietoja kenellekään muille yksityis- tai oikeushenkilöille, kuin edellisissä kappaleessa luetelluille. Viranomaisille luovutamme henkilö- tai yritystiedot vain siinä tapauksessa, että tähän on oikeuden määräys tai lainsäädännössä muuten niin määrätään, tai viranomainen on käynnistänyt henkilöstä, tai oikeushenkilöstä esi- tai muun vastaavan tutkinnan ja henkilö- tai yritystiedot määrätään asiaa hoitavan viranomaisen puolesta luovuttamaan.

Tuntemis- ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

8. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.


​9. Henkilötietojen käsittelyn kesto​

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin sopimus tai suostumus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Tämän sivuston vapaamuotoisilla viestilomakkeilla lähetetyt tiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

Tilavahti-sähköpostiviestien ja Metsätilat-uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja säilytetään toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes he eroavat omatoimisesti sähköpostilistalta.

Tarjouksen tekijöiden ja kiinteistökauppojen osapuolten tiedot säilytetään viiden (5) vuoden ajan tarjousajan päättymisestä tai kaupan solmimisajankohdasta, jotta mahdollisiin tarjous- ja sopimusprosessiin liittyviin kysymyksiin voidaan vastata ja mahdolliset epäselvyydet ratkaista myös prosessin päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä.

10. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen harri.huupponen@metsatilat.fi

10.1 Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Pyyntöjen toteuttamisen lähtökohtana on maksuttomuus. Jos pyyntösi ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, esimerkiksi, jos niitä esitetään toistuvasti, voimme periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen toimittamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Sinulla ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja erityisiä tietoja.

Tietoturvatoimenpiteenä annamme rekisteröidylle hänestä rekisteröidyt tiedot pääsääntöisesti vain toimipaikassamme, jolloin tunnistamme rekisteröidyn. Tarvittaessa voimme luovuttaa rekisteröidylle hänestä rekisteröidyt tiedot myös muuten kirjallisena. Tällöin vaatimuksena on kirjallinen ja rekisteröidyn allekirjoittama tarkastuspyyntö, joka on osoitettu asiakasrekistereistä vastaavalle henkilölle edellä mainittuun osoitteeseen.

10.2 Vastustamisoikeus

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jos käytät vastustamisoikeuttasi, henkilötietoja ei enää saa käsitellä, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Sinulla on lisäksi oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, ml. profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, tietoja ei enää saa käsitellä suoramarkkinointitarkoituksia varten. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso tarkemmin kohta evästeet.

10.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää, että oikaisemme ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

10.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Meidän on sinun niin pyytäessä poistettava sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, tai vastustat henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, tai vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, tai henkilötiedot on poistettava EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Meidän on pyynnöstäsi rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä, jos kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden, tai käsittely on lainvastaista ja vaadit henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista, tai emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet on kesken.

Meillä on edelleen oikeus säilyttää henkilötietoja, muttei muutoin käsitellä niitä ilman suostumustasi. Tietoja saamme käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme tästä sinulle.

10.6 Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus vaatia meitä siirtämään sinusta rekisteröimämme henkilötiedot henkilötietorekisteriä käyttävästä rekisteristämme toiseen ilmoittamaasi järjestelmään. Edellytyksenä tämän oikeuden käyttämiselle tulee siirron olla teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa, ja ettei sopimukseen perustuvat oikeutemme ole siirron esteenä.

10.7 Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on tietyin edellytyksin milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn. Jos henkilötietojesi käsittelymme perustuu antamaasi suostumukseen, eikä suostumuksesi mukainen henkilötietojen käsittely ole toimeksiannon tai muun sinulle toimitettavan työn edellytyksenä, eikä laki tai viranomaisen määräys vaadi henkilötietoja säilytettävän, poistamme pyynnöstäsi sinusta suostumuksen perusteella rekisteröidyt henkilötiedot.

10.8 Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

​11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla;
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät;
 • rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin;
 • rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty;
 • rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joidenka hyväksyminen tai kieltäminen tapahtuu Cookiebot-toiminnollisuuden kautta. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.
 
Mainontaevästeet auttavat meitä valitsemaan sinulle parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mieleisiäsi mainoksia, kun vierailet eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro meille tai kolmansille osapuolille mitään henkilökohtaisia tietoja, kuten nimeäsi tai yhteystietojasi. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää.
 
Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta

13. Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii löytyy Leadoo Marketing Technologies Oyn sivustolta.

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2024 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille
  Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.