Lappilaisen metsämaan kysyntä ja hinnat nousussa

Lapin metsätilojen kysyntä on kasvanut ja tämä on vaikuttanut myös hintoihin. Mikä ostajia vetää Lappiin?

(Julkaistu ensimmäisen kerran 27.4.2021)

Metsätilakauppojen määrä kasvoi viime vuonna erityisesti Lapissa, jossa yli 10 hehtaarin metsätilakauppoja tehtiin Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan 326 kpl. Määrä on lähes 37 % edellisvuotta suurempi. Kova kysyntä näkyy myös metsämaan hinnassa. Pohjois-Suomen Metsämarkkinoiden (PSMM) välittämissä kaupoissa keskihehtaarihinta alkuvuoden aikana on Lapissa ollut noin 1 500 €/metsämaahehtaari. Hinta on noin 5 % edellisvuotta korkeampi. Vuoteen 2019 verrattuna metsämaan keskihehtaarihinta on noussut peräti 15 %. Kuutiohinta on tällä hetkellä noin 22 €/m3. Vuoteen 2019 verrattuna kuutiohintaan on tullut pari euroa lisää. Lapin tilakaupoissa metsämaan keskipuusto on noin 65 kuutiota hehtaarilla.

Jokainen tila on kuitenkin erilainen esimerkiksi sijainniltaan ja puustoltaan, minkä vuoksi keskimääräiset hehtaarihintatilastot eivät suoraan sovellu yksittäisen tilan arvon määrittelyyn.

Tilan yksilöllinen tarkka arvo saadaankin selville Metsänhoitoyhdistyksen ammattitaidolla laatiman arvion avulla.

Metsätilansa myyntiä harkitsevan kannattaa olla hereillä. Kovan kysynnän johdosta kauppahinnat nousevat nyt monessa kohteessa reippaasti yli käyvän arvon. Tämän takia tarjoukset kannattaakin ehdottomasti kilpailuttaa, jolloin tilalle saadaan paras hinta. Metsätilat-ketjun välittämät metsätilat myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun kautta. Hyvän kysynnän johdosta suurin osa tiloista menee kaupaksi heti ensimmäisellä ostotarjouskierroksella.

Miksi Lappilainen metsä kiinnostaa?

Lisääntynyt metsätilojen kysyntä on useamman tekijän summa. Yksi tekijä on pohjoisen kohtuullinen hintataso verrattuna muuhun Suomeen. Vaikka metsänhinta on viime aikana Lapissa noussut, ovat hinnat vielä selvästi alhaisemmat Etelä-Suomeen verrattuna. Epävarman ja vaihtelevan taloustilanteen aikana metsää pidetään myös yhä vakaampana ja turvallisempana sijoituskohteena. Myös tehdashankkeiden eteneminen lisää uskoa puun lisääntyvään kysyntään.

Merkille pantavaa on, että viime aikana hyvin monet ostajaehdokkaat ovat kiinnostuneita metsätaloudellisten arvojen lisäksi myös virkistymismahdollisuuksista. Monet etsivätkin tilaa, joka metsätalouden sijoituksen lisäksi antaisi myös hyvät puitteet virkistäytymiselle kuten retkeilylle, metsästykselle ja kalastukselle. Valtion maiden läheisyys, mahdollisuus metsästysseuraan liittymisestä ja tilan erämaisuus lisäävät kiinnostusta.

Seppo Kyllönen, metsätalousinsinööri, LKV, kaupanvahvistaja, vastaava hoitaja, Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2023 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille