Metsätilamarkkinat vuonna 2020

Metsäkiinteistökauppa jatkui vilkkaana menneenäkin vuonna, vaikka markkinoita varjostikin talouden epävarmuus sekä vallitsevan pandemian asettamat haasteet ja rajoitukset.

Simo Ikäheimonen

(Julkaistu ensimmäisen kerran 18.3.2021)

Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kauppahintarekisterin mukaan vuonna 2020 valtakunnan tasolla myytiin 2811 metsäkiinteistöä. Tarkastelussa on huomioitu vain yli 10 hehtaarin suuruiset, edustavat metsäkiinteistöluovutukset. Kokonaispinta-alaa kertyi kaikkiaan noin 115 tuhatta hehtaaria, kokonaisarvon ollessa 353 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 verrattuna kauppamäärissä oli hienoista kasvua ja kokonaispinta-ala kasvoi noin 5,6 prosenttia. Kokonaismarkkina-arvo kasvoi 8,7 prosenttia ja myytyjen kohteiden keskimääräiset hehtaarihinnat nousivat 2,9 prosenttia. Koronan vaikutukset jäivätkin valtakunnan tasolla odotettua maltillisemmiksi.

Metsäkiinteistömarkkinoiden kehitys Suomessa ja Etelä-Savossa vuosina 2019–2020. Muutos edelliseen vuoteen suluissa prosentteina.

Vuosi

Alue

Lukumäärä,
kpl

Pinta-ala keskiarvo,
ha

Pinta-ala yhteensä,
ha

Markkina-arvo,

Keskiarvo,
€/ha

Keskihajonta

2019

Koko maa

2784

39,2

109133

325 106 611

2979

1997

2020

Koko maa

(1 %) 2811

(4,6 %) 41,0

(5,6 %) 115251

(8,7 %) 353 359 566   

(2,9 %) 3066

2070

2019

Etelä-Savo

215

28,9

6214

27 003 871

4346

2015

2020

Etelä-Savo

(-20%) 171

(4,6%) 29,4

(-19%) 5027

(-14%) 23 281 889

(6,6 %) 4631

1755

2020

Metsätilat.fi   

88

29,6

2607

14 115 016

5408

1965

Etelä-Savon alueella metsäkiinteistöjen kauppa kävi myös kohtuullisen vilkkaasti alkukevään dramaattisista uutisista huolimatta. Hiljaisen kevään jälkeen kauppa vilkastui ja vuoden vaihteessa oltiin viidenneksen perässä edellisvuotta verrattuna kauppamäärillä ja kokonaispinta-alalla. Kauppamäärien putoaminen ei näkynyt toteutuneissa kauppahinnoissa, vaan päinvastoin. Keskimääräiset hehtaarihinnat nousivat Etelä-Savossa 6,6 prosenttia, jota siivitti osaltaan päätehakkuutukkien piristynyt hintataso, mutta ennen kaikkea hyvä kysyntä metsätiloista. Toisin sanoen metsätilojen hyvä kysyntä ja niukka tarjonta siirsivät markkinatasapainoa, joka näkyi hintatason nousuna.

Etelä-Savossa myydyistä tiloista 88 kappaletta myytiin Metsätilat.fi palvelun kautta

Etelä-Savossa myydyistä, edustavista kohteista 51 prosentilla käytiin kauppaa Metsätilat.fi-palvelun kautta. Tarkastelun kohteena olleiden yli 10 hehtaarin edustavien metsäkiinteistöluovutusten keskipinta-ala oli 29,6 ha ja keskihinta 160 tuhatta euroa. Kohteiden keskitilavuus oli 116 m³/ha, taimikoiden osuuden ollessa noin 20 prosenttia pinta-alasta. Puustokerroin, joka kuvaa tilan kauppahintaa suhteessa puuston arvoon, kipusi 1,27 eli toteutuneet kauppahinnat olivat 27 % puuston arvoa suurempia. Vastaavasti hintakerroin nousi yli yhden ollen 1,01. Hintakerroin kertoo toteutuneen kauppahinnan suhteen metsän summa-arvioon, jota ei ole korjattu kokonaisarvon korjauksella.

”Metsätila-kauppa vaatii erityisosaamista”

Metsätilat.fi-palvelun kautta myytyjen tilojen hehtaarikohtainen keskihinta oli menneenä vuonna 5408 euroa, joka oli lähes 17 % Etelä-Savossa maksettua keskihintaa suurempi. Metsätilakauppa vaatiikin erityisosaamista ja voidaan todeta, että kilpailuttaminen kannattaa. Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto sisältää myös Metsätilat.fi-palvelun kautta myydyt tilat, joten todellisuudessa ero keskihinnoissa on tätäkin suurempi.

Rahastot aktiivisina markkinoilla

Paljon puhututtaneet institutionaaliset sijoittajat, puhekielessä rahastot, olivat aktiivisia kuluneen vuoden aikana. Metsätilat.fi-palvelun kautta myydyistä kohteista lähes 39 prosenttia tehtiin institutionaalisten sijoittajien kanssa. Pinta-alaltaan osuus on sitäkin suurempi, sillä myydystä metsämaasta liki 53 prosenttia päätyi institutionaalisille sijoittajille.

Metsätilan myyjän kannalta institutionaalisten sijoittajien merkitystä ei pidä väheksyä, sillä erityisesti suurten ja arvokkaampien metsätilojen osalta hintataso on noussut pienempien kohteiden kanssa samalle tasolle, eikä niin sanottuja tukkualennuksia ole enää havaittavissa. Pikemminkin isoista kohteista joudutaan maksamaan tukkulisää. Vallitseva korkotaso sekä valtioiden voimakkaasti elvyttävä talouspolitiikka ei ainakaan vähennä sijoittajien kiinnostusta metsään ja monien institutionaalisten sijoittajien Q4 -osavuosikatsauksissa todetaankin metsänhankinnan pysyvän ennallaan tai lisääntyvän. Rahastojenkin osalta on hyvä muistaa, ettei se ensimmäinen tarjoaja ja muut tilat kylältä ostanut institutionaalinen sijoittaja tee läheskään aina parasta tarjousta!

Tarkastelussa on huomioitu kaikki yli 10 hehtaarin suuruiset, edustavat metsäkiinteistökaupat. Edustavilla metsäkiinteistöluovutuksilla tarkoitetaan koko kiinteistön tai määräalan kauppoja, jotka eivät ole sukulaisten välisiä tai omistusjärjestely eikä kaupassa ole pidätetty erityistä eläke- tms. oikeutta ja sijaitsevat haja-asutusalueella ja ovat rakentamattomia (voi olla arvottomia rakennuksia).

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2023 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille