Perinnöksi saadun metsän myynti

Yksityismetsistä vajaa 10 prosenttia on kuolinpesien omistuksessa. Perinnöksi saadun metsätilan myynnille on kuitenkin olemassa erilaisia vaihtoehtoja.

Ulla Pakarinen

Ulla Pakarinen

Metsän myynti perikuntana mietityttää yhä useampaa – Metsäkeskuksen tilastoinnin mukaan Suomen yksityismetsien pinta-alasta noin yhdeksän prosenttia on kuolinpesien omistuksessa. Mitä erilaisia vaihtoehtoja metsänomistajalla on perityn metsätilan myyntiä ajatellen?

Kuolinpesä metsän omistusmuotona

Kuolinpesän yhteishallinnon muodostavat pesän osakkaat, joita ovat perintökaaren mukaiset perilliset sekä mahdollisesti leski ja yleistestamentin saajat. Kuolinpesää ei ole pakko jakaa, mutta metsän omistusmuotona se saattaa muodostua haasteelliseksi sillä kuolinpesän yhteishallinnon seurauksena osakkaiden täytyy tehdä kaikki pesää koskevat päätökset yksimielisesti.

Poikkeuksen yksimielisyysvaatimuksesta muodostavat kiireelliset toimenpiteet, eräät kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain edellyttämät toimet sekä hakemus pesänselvittäjän määräämiseksi.

Myös kuolinpesän puukauppaan tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus. Silloin, kun perilliset päätyvät myymään metsäkiinteistön, perintönä saadun metsän myynti on verotuksellisesti kannattavampaa toteuttaa kokonaisuutena niin, että puut myydään osana kiinteistöä.

Metsän myynti kuolinpesän osakkaalle tai ulkopuoliselle

Tilanteessa, jossa kukaan kuolinpesän osakkaista ei ole halukas jatkamaan metsänomistajana,  jakamattoman kuolinpesän metsän myynti voidaan tehdä yhteisesti ulkopuoliselle. Kuolinpesästä on myös mahdollista erottaa määräala yhdelle osakkaalle osittaisella perinnönjakosopimuksella, ja muut osakkaat voivat edelleen jatkaa kuolinpesänä. Pientä tai pienehköä metsätilaa ei kuitenkaan yleensä kannata lähteä lohkomaan itsenäisiksi kiinteistöiksi.

Jos joku osakkaista haluaa jatkaa metsänomistajana, kannattaa kuolinpesän metsätilan myynti tehdä yleensä siten, että metsäomaisuus jaetaan ensin murto-osaiseksi yhteisomistukseksi ja oma osuus myydään vasta tämän jälkeen. Perinnönjako muuttaa kuolinpesän samojen osakkaiden verotusyhtymäksi. Yhtymäosuuksilla on yksinkertaisempaa käydä kauppaa perillisten kesken.

Vaihtoehtoja myynnille

Varteenotettavia vaihtoehtoja perikunnan metsän myynnille on myös metsän suojelu esimerkiksi METSO-ohjelmaan hakeutumalla. Suojelusta maksetaan korvaus puuston arvon perusteella.

Yhteismetsän perustaminen tai liittyminen jo olemassa olevaan yhteismetsään taas voi olla järkevä vaihtoehto etenkin silloin, jos metsäasioita ei jaksa hoitaa muttei haluaisi myöskään luopua metsästä.

Yhteismetsä on tuloverolain 5 §:n mukaisesti yhteisetuus, jota verotetaan erillisenä verovelvollisena verokannan ollessa metsätalouden pääomaverotusta alhaisempi 26,5 %. Yhteismetsä jakaa osakkailleen ylijäämää omistusosuuksien suhteessa. Osakas voi jättäytyä halutessaan täysin passiiviseksi, koska yhteismetsissä metsänhoito on yleensä keskitetty metsäasioissa kokeneelle hoitokunnalle.

 • Osta
  • Myy
   • Myy tila tai kiinteistö
   • Myyntitoimeksianto
   • Metsätilat.fi palvelut
  • Ohjeet ja oppaat
  • Yhteystiedot
  • Tietoa palvelusta
  • Seuraa meitä

  © 2023 Metsätilat.fi

  • Tietosuojaseloste
  • Välittäjille