Leppävirralla Moninmäessä Kirkko-Ahvenisen rannalla oleva metsätila, jossa on 120 m2 kokoinen vapaa-ajan asunto. 

Kiinteistöllä on korkealaatuisista materiaaleista, hyvällä maulla rakenettu, vuonna 2009 valmistunut kahdessa kerroksessa oleva vapaa-ajan asunto.  Tarkemmat tiedot huvilasta ovat tämän myyntiesitteen liitteenä olevassa selostusliitteessä.

Lainhuutotodistuksen pinta-ala on 21,71 ha ja maanmittauslaitoksen numeerisen kiinteistöraja-aineiston mukaan pinta-ala on 20,1 ha. Pinta-alojen ero johtuu järjestelmäeroista. 

Kiinteistön pinta-alasta on noin 18 ha metsämaata, noin 0,7 ha on tontin, rakennuspaikan pinta-alaa, noin 0,4 ha on kitumaata ja noin 0,9 ha on tiealuetta. 

Metsämaasta noin 12 ha on tuoretta kangasta, noin 3 ha on kuivahkoa kangasta ja noin 3 ha kuivaa kangasta tai raviteisuudeltaan vastaavaa suota. Suota pinta-alasta on noin 1 ha. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 1500 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,4 m3/ha/v.  Tieoikeus- ja -yhteys ovat kunnossa.  Taimikoissa on hirvituhoa ja Haukinen-lammen länsipäässä olevalla kuviolla nro 3 on majavien pato laskuojassa.  Kuviolla 3 (0,4 ha) on myös myyty harvennusleimikko, josta puunmyyntitulo tullee kiinteistön myyjälle.  Kuviolla 12 ja osin kuviolla 9 on voimassa oleva ympäristötukisopimus. Kiinteistöllä on rantaviivaa Kirkko-Ahveniseen noin 135 m ja Haukinen-lampeen noin 635 m. 

Kiinteistö myydään joko yhtenä kokonaisuutena tai vapaa-ajan asunto noin 0,7 ha:n tontilla erikseen. Hintapyyntö koko kiinteistöstä on 279 000 euroa ja vapaa-ajan asunnosta erikseen 200 000 euroa.

Tarjoukset kohteesta pyydetään tekemään 6.8.2021 klo 15.00 mennessä. 

Näytöt ja esittelyt järjestetään sopimuksen mukaan.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin otteen tiedoista poiketen, kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on poikkeamisluvalal yksi rantarakennuspaikka Haukisen rannalle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Haukisentaipaleen metsätien osakkaiden 14 m leveä tieoikeus Y2000-18759, kiinteistön 420-418-2-45 Haukipelto 4 m leveä tieoikeus Y2000-18916 ja Pohjois-Savon metsäkeskuksen kanssa tehty ympäristötukisopimus 000-2015-K10012, joka kohdistuu myyntiesitteen kartan kuvioon 12 (0,2 ha) ja osittain kuvioon 9 (tontti). Ympäristötukisopimuksen voimassaolo päättyy 10.11.2024.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinnistystä rasittaa kolme sähköistä kiinnitystä, joiden kunkin nimellisarvo on 40 000 euroa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 14 m leveä tieoikeus Y2000-18759 Haukisentaipaleen metsätiehen ja 5 m leveä tieoikeus 000-2011-K3280 kiinteistön 420-418-4-126 Kivikko kautta. Tiemaksu on ollut yhteensä 204,11 euroa vuodessa, josta vapaa-ajan asunnon osuus on ollut 112,51 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Honkamäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-418-876-1.