Leppävirralla Haapamäessä osoitteessa Pirttisalontie 24 olevat vanhat maatilan rakennukset ja entiset pellot 2,8 ha:n tontilla.

Leppävirralla Haapamäessä olevat vanhan maatilan rakennukset ja vielä aukeana olevat pellot. 

Rakennuspaikalla on rakennusalaltaan noin 130 m2 kokoinen talo, navetta, aitta/halkovaja, pihasauna, riihi/lato, kuivuri, paja, autotalli ja lato. Rakennuksiin kuuluu Savon Voiman sähköliittymä. Tarkempi selostus määräalan rakennuksista on tämän myyntiesitteen liitteenä olevassa selostusliitteessä. 

Talo ja rakennukset sopivat vakituiseen asumiseen, vapaa-ajan viettoon, metsästys- tai jonkin muun harrastuksen tukikohdaksi. Pellot soveltuvat pieni muotoiseen viljelyyn, eläinten pitoon tai harrastustoimintaan. Peltojen ympäriltä on rajattu määräalaan mukaan sen verran metsämaata, että polttopuut saa omalta maalta. Kauppaan kuuluu myös kaksi venevalkamaoikeutta ja osuus yhteiseen venevalkamaan. Kiinteistön alueella oleva irtain (koneet, laitteet ja  traktorit) eivät kuulu kauppaan.

Hintapyyntö on 40 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena ala on kaavoittamatonta rakennusten aluetta (tonttia) ja entistä peltoa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa myyjillä jääväb kantatilan tieoikeuden lisäksi kiinteistöjen 420-401-4-34 Kaijansalo, 420-401-4-45 Kankaanpää, 420-401-4-81 Torvinen, 420-401-4-82 Torvisenlahti, 420-401-4-85 Oirttimäki ja 420-401-4-86 Pirttiaho 4 m leveä tieoikeus 000-2010-K9846 ja kiinteistöjen 420-401-4-85 Pirttimäki ja 420-401-4-86 Pirttiaho oikeudet 000-2010-K10874 ja 000-2010-K10892 talousveden ottamiseen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala saa tieoikeuden Pirttisalon yksityistiehen myyjille jäävän kantatilan kautta. Tieoikeuksien lisäksi kaupan kohteena oleva määräala saa venevalkamaoikeuden 000-2010-K9890 kiinteistön 420-401-4-82 Torvisenlahti alueella ja venevalkamaoikeuden 000-2010-K10112 myyjille jäävän kantatilan alueella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa osuuden Haapamäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 420-401-876-1 pinta-alan suhteessa ja kiinteistön osuuden yhteiseen venevalkamaan 420-401-878-5 kokonaan.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus